Zysk operacyjny wyniósł 386,3 mln zł wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, notuje kolejne rekordowe wyniki finansowe. W trzecim kwartale br. zaksięgował cztery razy wyższe przychody niż przed rokiem (604,0 mln zł), przy czym 54% skonsolidowanej sprzedaży zrealizowane zostało na trzech głównych rynkach anglosaskich (UK, USA, Australia). Grupa wypracowała jednocześnie 46 razy wyższy wynik EBITDA (390,9 mln zł) i 500 razy wyższy wynik netto [ogółem] (355,8 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 592,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 145,22 mln zł rok wcześniej.

"Popyt na globalnym rynku jednorazowych rękawic ochronnych i medycznych związany z pandemią koronawirusa szacunkowo przekracza obecnie możliwą podaż o ponad 200 mld sztuk rocznie, co odpowiada ponad połowie światowych mocy produkcyjnych. Sytuacja ta niewątpliwie sprzyja producentom i dystrybutorom tego asortymentu. Już w pierwszym półroczu grupa Mercator Medical zwielokrotniła zyski. Trzeci kwartał 2020 roku to dalszy wzrost generowanych marż - rentowność EBITDA wyniosła blisko 65% (75% w segmencie produkcji oraz 54,1% w segmencie dystrybucji), a wynik na tym poziomie wzrósł o 67% wobec rezultatu drugiego kwartału. Podobnie wysoki był wzrost zysku netto w ujęciu kwartał do kwartału (+69%)" - czytamy dalej.

Choć są to absolutnie rekordowe wyniki, to spółka nadal widzi miejsce do wzrostu, podkreślono.

"W trzecim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen rękawic na globalnym rynku. Szybko jednak znów weszliśmy w trend wzrostowy, co oznacza, że dopiero w kolejnych kwartałach możemy zobaczyć pandemiczną quasi równowagę rynkową i jeszcze wyższe zyski firm z branży. To przed nami, a tymczasem największy producent rękawic jednorazowych na świecie zakomunikował wzrost okresu oczekiwania na rękawice nitrylowe w miesiąc o kolejne 40 dni, do 660 dni, podczas gdy przed pandemią było to 30-40 dni" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

W trzecim kwartale br. miały miejsce dalsze zmiany struktury geograficznej sprzedaży grupy Mercator Medical. Największym rynkiem zbytu stała się Wielka Brytania (130,8 mln zł, +42% kw/kw), a za nią znalazły się Polska (105,3 mln zł, +11% kw/kw) i Australia (102,3 mln zł, pierwsze istotne dostawy). Sprzedaż do USA wzrosła o 59% kw/kw, do 93,1 mln zł. Łącznie wymienione kraje anglosaskie oraz Polska odpowiadały za 72% skonsolidowanych przychodów trzeciego kwartału, podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 583,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 1 185,39 mln zł w porównaniu z 404,07 mln zł rok wcześniej.

Cash flow z działalności operacyjnej miał po trzech kwartałach br. wartość 543,3 mln zł wobec 37,7 mln zł rok wcześniej, a na koniec września br. - nawet pomimo przedterminowej spłaty wszystkich kredytów inwestycyjnych (75,6 mln zł) - grupa posiadała blisko 384,9 mln zł gotówki wobec 18,8 mln zł przed rokiem. Przełożyło się to na 380,4 gotówki netto wobec 133,9 mln zł zadłużenia netto na koniec września 2019 roku. W rezultacie wskaźnik dług netto do EBITDA przyjął wartość ujemną, podano także.

"Stawiamy na maksymalizację generowanych marż, jesteśmy zwinną organizacją, a naszym atutem jest nie tylko efektywność, ale również unikalne połączenie kompetencji produkcyjnych i dystrybucyjnych. Skupiamy się obecnie na rynkach, które zapewniają nam zyskowność i realizację przyspieszonej ekspansji geograficznej w krajach rozwiniętych. Europa Zachodnia, Ameryka Północna oraz Australia i Oceania odpowiadały już za łącznie 65% sprzedaży" - zakończył Kruszewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 182 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)