Zysk operacyjny wyniósł 10,47 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,93 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,62 mln zł w porównaniu z 176,16 mln zł rok wcześniej.

"Od końca I kwartału 2020 r. ogólnoświatowa pandemia koronawirusa SARS - CoV-2 wywiera negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki. Niskie ceny ropy naftowej, a przez to benzyny, pomimo dalej utrzymującej się korzystnej % relacji benzyna/gaz, ograniczenie importu samochodów używanych, zakłócenia w logistyce globalnej, a przede wszystkim restrykcje i ograniczenia w działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych, miały wpływ na spadek popytu na wyroby spółki" - czytamy w raporcie.

Na wyniki finansowe spółki korzystny wpływ wywarły niższe ceny surowców do produkcji, osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR, co jednakże odbywało się przy osłabieniu lokalnych walut na rynkach eksportowych naszych partnerów biznesowych w stosunku do EUR i USD ograniczając ich zamówienia. W III kwartale wraz ze spadkiem ogólnego wskaźnika zakażeń i łagodzeniu obostrzeń nastąpiła poprawa sytuacji. spółka od początku pandemii utrzymuje ciągłość działania, przy czym podjęła szereg działań i ponosi wydatki w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoich pracowników i partnerów biznesowych" - czytamy dalej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)