Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,84 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 35,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 37,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 321,93 mln zł w porównaniu z 178,95 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych wyniosła 23,2% wobec 17,6% rok wcześniej, a zysk brutto wzrósł o 146% r/r do 75,3 mln zł w I-III kw. 2020. Większość przychodów spółki w tym okresie pochodziła z projektu Citylink III (46%), Grunwald2 (23%) i Miasto Marina (14%); Citylink III z marżą brutto 38,5% odpowiadał za 76% zysku brutto w okresie, podano także.

"Za nami bardzo satysfakcjonujący okres 9 miesięcy 2020 roku. Znacząco zwiększyliśmy przychody i odnotowaliśmy solidną marżę brutto - głównie dzięki Citylink III - co przełożyło się na ponad dwukrotnie wyższy zysk netto niż zanotowany w całym 2019 roku. Z ogromną przyjemnością informujemy również, że III kw. 2020 roku był jednym z najlepszych w historii Ronsona pod względem sprzedaży i przekazań do użytkowania. Wartość sprzedanych lokali w III kw. 2020 była rekordowa w historii spółki, co jest świetną prognozą przyszłych przychodów. Na koniec września mieliśmy 182 ukończone lokale, które nie zostały przekazane klientom, z czego 82 były sprzedane, a 100 było dostępnych do sprzedaży. Spodziewamy się, że większość z tych lokali trafi do klientów w IV kw. 2020. Dzięki naszej zdolności szybkiego i kreatywnego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej byliśmy w stanie pozostawać w kontakcie z naszymi klientami nie tylko w okresie lockdownu, ale także w okresach ich pracy w domu, a nawet wakacji. Warto również wspomnieć, że wszystkie nasze projekty realizowane są zgodne z harmonogramem pomimo turbulentnego otoczenia pandemicznego" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2020 Ronson przekazał nabywcom 799 lokali, co oznacza wzrost o 128% r/r. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 31% r/r do 661 sztuk. Głównym motorem sprzedaży w tym okresie były projekty Ursus Centralny (215 lokali) i Miasto Moje (119 lokali) w Warszawie, Panoramika w Szczecinie (73 lokale) i Grunwald2 w Poznaniu (43 lokale). W realizowanych i zakończonych projektach na koniec września 2020 roku do sprzedaży dostępne były 741 lokale, które mogą wpłynąć na wyniki spółki w latach 2020, 2021 i 2022.

"Naszym głównym celem w dzisiejszych czasach jest pozostawanie w kontakcie z naszymi klientami i tworzenie bezpiecznego środowiska dla nich i naszych sprzedawców podczas procesu sprzedaży. Kreatywne podejście do marketingu, wdrożone przez Ronson procedury bezpieczeństwa oraz oferta dobrze dostosowana do sytuacji rynkowej zaowocowały wysoką sprzedażą w 3Q 2020. Na koniec września mieliśmy w budowie 1 587 lokali o łącznej powierzchni prawie 91,7 tys. m2 z czego 1 255 w Warszawie, a 332 we Wrocławiu i Szczecinie. We wrześniu rozpoczęliśmy sprzedaż 170 lokali o łącznej powierzchni 8,5 tys. m2 w projekcie Miasto Moje V oraz 97 lokali o łącznej powierzchni 5,7 tys. m2 w projekcie Ursus Centralny Ib. W najbliższych miesiącach przygotowujemy rozpoczęcie nowych projektów, w tym małych domów w Falentach oraz inwestycji w otoczonej zielenią szybko rozwijającej się części Mokotowa. Wierzymy, że sprostają one oczekiwaniom naszych klientów w zmieniającym się otoczeniu związanym z pandemią" - dodał wiceprezes i dyrektor sprzedaż Andrzej Gutowski.

"Wejście w burzliwe czasy pandemii z mocnym bilansem pozwoliło nam trzymać się naszych priorytetów i realizować projekty o atrakcyjnych marżach. Równolegle jesteśmy w stanie rozpoczynać nowe projekty i rozbudowywać nasz bank ziemi. Pomogą w tym także wpływy z naszej ostatniej emisji obligacji. Po raz kolejny Ronson okazał się wiarygodnym partnerem dla inwestorów. Spółka zamierzała pozyskać do 55 mln zł, ale w efekcie dużego popytu podczas road show zdecydowaliśmy się na zwiększenie emisji do 100 mln zł. Ostatecznie popyt na nasze obligacje serii V sięgnął ponad 150 mln zł. To dla nas wyraźne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają naszą dotychczasową działalność, bardzo dobre wyniki finansowe oraz plany dalszego rozwoju. Spółka przeznaczy nadwyżkę wpływów w wysokości ponad 60 mln zł na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji" - skomentował CFO Yaron Shama.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 38,26 mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)