"W ocenie spółki wniosek renegocjacyjny Gazpromu [...] jest niezasadny oraz nie spełnia wymogów formalnych opisanych w kontrakcie jamalskim, a w rezultacie jest bezskuteczny" - czytamy w komunikacie PGNiG.

Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m3 zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku.

1 listopada PGNiG wystąpiło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)