Zysk EBITDA wyniósł 12,2 mld CZK wobec 9,8 mld CZK rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,3 mld CZK w III kw. 2020 r. wobec 48,03 mld mln CZK rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 13,26 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,44 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,55 mld CZK w porównaniu z 148,06 mld CZK rok wcześniej.

"Wyniki finansowe za trzy kwartały i spodziewane wyniki za cały rok 2020 potwierdzają, że Grupa CEZ utrzymuje stabilność finansową, dając pewność akcjonariuszom, partnerom biznesowym i dostawcom nawet w okresie spadku gospodarczego. Z sukcesem realizowaliśmy nasz główny priorytet - zapewnienie bezpiecznej i stabilnej działalności naszych elektrowni atomowych. Co więcej, zwiększyliśmy produkcję jednostki 2 zakładu w Temelinie o 4 MWe po instalacji nowych separatorów pary w pozajądrowej części elektrowni. Grupa CEZ będzie również w stanie szybciej zredukować swój ślad węglowy po podpisaniu kontraktu sprzedaży elektrowni Počerady trzy lata przed planowanym terminem. Dzięki temu spodziewamy się średniego poziomu emisji CO2 z produkcji energii w całej grupie o blisko 20% niższego w 2021 roku od emisji nowych źródeł gazowo-parowych" - powiedział CEO CEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

CEZ podał, że doprecyzowuje prognozy na 2020 r. - obecnie spodziewa się 23 mld CZK skorygowanego zysku netto i 64 mld CZK zysku EBITDA. W sierpniu br. CEZ podwyższył prognozę skorygowanego skonsolidowanego zysku netto na ten rok do 21-23 mld CZK z 19-22 mld CZK oczekiwanych w maju oraz prognozę EBITDA odpowiednio do 62-64 mld CZK z 61-64 mld CZK.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,88 mld CZK wobec 14,32 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)