"Zapowiedź 'Projektu nr 5' zostanie opublikowana na platformie Steam. Gra będzie tematycznie nawiązywać do czterech projektów, o których zarząd informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r., nr 48/2020 z 27.10.2020r. oraz nr 52/2020 z 4.11.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane i tworzyć będą serię gier symulacyjnych, dla których spółka planuje spójną komunikację marketingową" - czytamy w komunikacie.Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania "Projektu nr 5", który zostanie zrealizowany przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry revenue share. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny, podano także."Po opracowaniu 'Projektu nr 5', T-Bull S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. Według najlepszej wiedzy emitenta, warunki umowy są rynkowe" - podsumowano w materiale.T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.(ISBnews)