Zysk operacyjny wyniósł 2,78 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,03 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 58,48 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,27 mln zł w porównaniu z 205,59 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 15,28 mln zł wobec 12,96 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w III kwartale oraz narastająco w trzech kwartałach 2020 r. lepsze wyniki, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży wypracowano wyższe niż rok wcześniej zyski brutto na sprzedaży, na działalności operacyjnej i netto. Udało się to osiągnąć pomimo niekonsolidowania w 2020 r. wyników Sputnik Software, ponieważ posiadane w spółce udziały emitent sprzedał pod koniec 2019 r. Biorąc to pod uwagę oraz tegoroczną, wyjątkową sytuację gospodarczą związaną z pandemią, zarząd Atende ocenia wypracowane wyniki jako bardzo dobre" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,67 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 295,29 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)