Zysk operacyjny wyniósł 27,87 mln zł wobec 32,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,24 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 127,49 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 92,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 80,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 396,61 mln zł w porównaniu z 423,02 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartałach 2020 roku zawarto 985 umów notarialne przeniesienia własności i sprzedaży lokali, w porównaniu do 1 177 lokali wydanych w analogicznym okresie 2019 roku. [...] Na dzień 31 października 2020 roku w ofercie Grupy Archicom było 1 822 mieszkań oraz 19 lokali usługowych, w tym 1 743 mieszkań i 13 lokali usługowe w realizacji" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 35,66 mln zł wobec 38,48 mln zł zysku rok wcześniej.

W osobnym komunikacie spółka podała, że wysokość wskaźnika długu - w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wg stanu na 30 września 2020 r. - dla obligacji M3/1018 netto wynosi 0,14 natomiast dla M4/2019 oraz M5/2020: 0,12.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.

(ISBnews)