"Zarząd PGE powołał projekt 'Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów', zawierający plan inwestycji dla regionu. Do końca 2020 r. komitety inwestycyjne przejdą do fazy przygotowania projektów w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie środków unijnych. Szacunek nakładów inwestycyjnych na dzisiaj to ok . 2,5 mld zł" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy:

- instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych,

- farmy słoneczne o mocy do 500 MW,

- farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

"Myślimy nad kolejnymi inicjatywami. W grę wchodzi także energetyka jądrowa" - dodał prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)