Akcje objęte wezwaniem, które zamierzają nabyć łącznie nabywający, reprezentują 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 49,72% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Liczba akcji, które zamierzają łącznie nabyć nabywający, wynosi 1 702 127, podano także.

Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu nabywający zobowiązują się nabyć te akcje, nie została określona.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 14 stycznia 2021 r.

"Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostaje ogłoszone przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wzywający 1), MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie (wzywający 2) oraz pana Tomasza Czechowicza (wzywający 3) w związku z planowanym osiągnięciem przez wzywającego 1, wzywającego 2 i wzywającego 3 łącznie 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podano dalej w informacji.

Wzywający 1 jest podmiotem dominującym wobec wzywającego 2. Wzywający 3 jest podmiotem dominującym wobec wzywającego 1 i wzywającego 2.

W wyniku wezwania, nabywający 1 zamierza samodzielnie osiągnąć 50,00% (tj. w przybliżeniu 50,000015%) ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zaś nabywający 2 - 50,00% (tj. w przybliżeniu 49,999985%) ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. wzywający 3 nie zamierza nabywać akcji w wezwaniu.

W końcu października MCI podało, że MCI Capital ASI w związku z planowanym połączeniem z PEM chce przedstawić akcjonariuszom PEM dwie alternatywne oferty tj. udziału w wezwaniu na zakup akcji PEM lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)