"Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej powinno nastąpić 30 listopada 2020 roku. Po rozliczeniu transakcji PKN Orlen będzie łącznie posiadać 376 488 640 akcji Energa S.A. stanowiących około 90,92% kapitału zakładowego [...] oraz około 93,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A." - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 82 754 032 akcje Energi, stanowiące pozostałe 20% kapitału spółki pod koniec września br.

W kwietniu br. PKN Orlen nabył 80% akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80% udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53-proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27% udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)