"Najważniejszymi dokonaniami emitenta w raportowanym okresie było:

- wypełnianie portfela zamówień grupy kapitałowej emitenta o wartości około 5 500 mln zł na lata 2020-2024 (około 1 300 mln zł na rok 2020), (w tym realizacja znaczących kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: Projekt i budowę odcinka autostrady A1, projekt i budowa obwodnicy Olesna, budowa drogi ekspresowej S1, budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia, budowa fragmentu autostrady A-18, projekt i budowa dwóch odcinków drogi S-5, projekt i budowa odcinka drogi S-11) [....]

- umocnienie pozycji konkurencyjnej w sektorze obiektów magazynowych i centrów logistycznych (dalsza współpraca z Panattoni Europe i innymi międzynarodowymi deweloperami powierzchni magazynowych)

- zdywersyfikowanie rodzajów realizowanych inwestycji (woj. rozszerzenie zakresu realizacji o obiekty w ramach zamówień publicznych woj., szkół, obiektów sportowych, terminalu lotniska)

- systematyczne zwiększanie wielkości i wartości realizowanych projektów budowlanych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)