Zysk operacyjny wyniósł 2,42 mln zł wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA sięgnęła 4,13 mln zł wobec 2,47 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,55 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,9 mln zł w porównaniu z 12,18 mln zł rok wcześniej.

"O wzroście przychodów w III kwartale 2020 r. przesądziły wyższa, o 24% r/r sprzedaż gier HOPA, odpowiadająca za gros przychodów grupy, stymulowane m.in. rozwojem portfela gier dostępnych na konsolach, jak również skokowy wzrost przychodów segmentu free-to-play, związany m.in. z rozwojem aplikacji 'Unsolved'" - czytamy w raporcie.

W III kwartale br. tytułem z portfolio grupy generującym najwyższe przychody był "Unsolved" - aplikacja free-to-play scalająca część portfolio gier HOPA Artifex Mundi. Odpowiadała ona za ponad połowę przychodów ze sprzedaży w III kwartale. W okresie 9 miesięcy 2020 r. pozycję gry generującej najwyższe przychody utrzymał "Bladebound".

"Nakłady na produkcję gier zmniejszyły się w III kwartale br. o 26% r/r, do 4,1 mln zł. W okresie I-III kwartału 2020 r. zakłady na produkcję gier wyniosły 8,5 mln zł i były o 38% mniejsze od ubiegłorocznych. Średnie zatrudnienie w III kwartale br. wyniosło 87, wobec 132 w III kw. 2019 r." - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6,74 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)