Zysk operacyjny wyniósł 6,11 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 72,54 mln zł rok wcześniej.W I-III kw. 2020 r. spółka miała 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,92 mln zł w porównaniu z 189,09 mln zł rok wcześniej."Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 131 920 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi spadek o 30,2%, tj. o 57 166 tys. zł. Grupa kapitałowa ATM Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska, produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży zmniejszyły się we wszystkich segmentach operacyjnych. W analizowanym okresie grupa odnotowała także niższy zysk netto niż za trzy kwartały 2019 roku" - czytamy w raporcie.Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna."Za trzy kwartały 2020 r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 88 629 tys. zł, co stanowi 67,2% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na tę pozycję składają się przychody zafakturowane (78 081 tys. zł) oraz przychody szacowane (10 548 tys. zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody tego segmentu pochodzące od kontrahentów zewnętrznych zanotowały spadek o 28,4%, tj. o 35 124 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się o 16,4%, tj. o 2 542 tys. zł, natomiast zysk netto segmentu zmniejszył się o 17,1%, tj. 2 103 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z zawieszenia realizacji zdjęć w niemal wszystkich produkcjach spółki i Grupy ATM w dniu 13 marca 2020 r." - czytamy dalej.Jak podaje spółka, do końca III kw. 2020 roku na 44 antenach można było oglądać 58 produkcji ATM Grupy."Dominującą pozycję w strukturze realizowanych przez Grupę programów telewizyjnych stanowią seriale. W analizowanym okresie kontynuowane były prace nad serialami: 'Pierwsza Miłość', 'Świat według Kiepskich' dla telewizji Polsat, 'Policjantki i Policjanci', 'Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny' dla TV4. 'Ojciec Mateusz', 'Echo Serca' - realizowane dla Telewizji Polskiej, 'Lombard. Życie pod zastaw' - realizowany przez spółkę Studio A dla stacji TV Puls" - podano także.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 8,1 mln zł wobec 19,12 mln zł zysku rok wcześniej.ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.(ISBnews)