"Okres zapadalności obligacji wynosi 10 lat, a ostateczny termin wykupu został ustalony na 7 grudnia 2030 r. Obligacje będą amortyzowane 10% w skali roku począwszy od 7. roku. Obligacje będą wyemitowane w ramach 'zielonych obligacji', a środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty BREEAM (na poziomie Very good lub wyższym) oraz LEED (na poziomie Gold lub wyżej) zgodnie z wytycznymi Green Bond Framework" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku XBond operowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Budapeszcie, podano także.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)