"Kontynuowane są rozmowy z potencjalnymi nabywcami, z którymi spółka jest w kontakcie od kilku miesięcy. Rozpoczęto rozmowy również z nowymi inwestorami. Na dzień publikacji raportu podpisanych jest 13 NDA z potencjalnymi nabywcami. Główne zainteresowanie zgłaszają firmy z USA i Europy" - czytamy w raporcie.

Jak podkreślono, sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics jest najważniejszym celem operacyjnym grupy.

"Bardzo mocno weszliśmy z procesem M&A w tym roku. Działania, które podjęliśmy w zakresie rozwoju systemu PCR|ONE w ultraszybkim wykrywaniu COVID-19 nadały projektowi nowe znaczenie, które dostrzegli potencjalni nabywcy. W okresie ostatnich dwóch miesięcy zwrócili się do nas kolejni inwestorzy zainteresowanych unikalną funkcjonalnością systemu, w tym planowaną rozbudową portfolio paneli o test wykrywający jednocześnie SARS-CoV-2, grypę oraz wirus RSV" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Na podstawie informacji otrzymywanych od potencjalnych nabywców, spółka przewiduje istotne zwiększenie intensywności procesu M&A po certyfikacji CE-IVD dopuszczającej panel diagnostyczny PCR|ONE do obrotu na rynku europejskim, podkreślono.

Pomimo trudności spowodowanych pandemią COVID-19, spółka prowadziła intensywne prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi certyfikację testów na panele SARS-Cov-2 oraz MRSA/SA. W okresie październik-listopad br. wyprodukowanych zostało ponad 1 600 kartridży, które wykorzystano w zewnętrznych i wewnętrznych testach. Ponadto wyprodukowane zostały 3 analizatory w pełnym reżimie i procedurach ISO.

We wrześniu spółka rozpoczęła testy przedrejestracyjne panelu MRSA/SA w laboratorium szpitalnym. Pomimo uzyskania tak dobrych rezultatów klinicznych, spółka nie zdecydowała się jednak na rozpoczęcie certyfikacyjnych testów klinicznych ze względu na osiągnięcie niższej niż zakładana niezawodności systemu. Zespół pracujący nad PCR|ONE zidentyfikował przyczyny, opracował rozwiązania i aktualnie testuje system, podkreślono w materiale.

Spółka podała, że zakończenie certyfikacyjnych testów klinicznych zarówno na CE-IVD oraz FDA EUA planowane jest w I kw. 2021 r.

W październiku Scope Fluidics rozpoczęła także badania prewalidacyjne testu PCR|ONE wykrywającego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Po kilkumiesięcznych pracach w laboratoriach wewnętrznych przeprowadzono testy w szpitalu na próbkach klinicznych. Obecnie spółka pracuje nad optymalizacją protokołu badania w celu osiągnięcia zakładanych parametrów czułości i swoistości błyskawicznego testu genetycznego. Spółka w ostatnich dniach uzyskała formalną zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych panelu wykrywającego zakażenie SARS-CoV-2 i zamierza przeprowadzić i zakończyć również ten proces w I kw. 2021 roku.

"Jesteśmy na ostatniej prostej pracy nad panelami wykrywającymi MRSA i SARS-CoV-2. Liczyliśmy na to, że zakończymy badania kliniczne jeszcze w tym roku. Pandemia oraz konieczność optymalizacji systemu przed rejestracją zmuszają nas do weryfikacji tego terminu. Jesteśmy skoncentrowani na osiągnięciu tego celu" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Scope Fluidics prof. Piotr Garstecki.

Prace nad drugim projektem - BacterOMIC przebiegają zgodnie z założeniami. Spółka w okresie październik-listopad rozpoczęła produkcję elementów kartridża na nowej linii pilotażowej oraz kontynuowała prace usprawniające urządzenie.

"Zgodnie z harmonogramem, w grudniu spółka ma rozpocząć testy przedrejestracyjne w swoich laboratoriach, celem weryfikacji wprowadzonych optymalizacji. Przeprowadzenie testów w zewnętrznych laboratoriach firma zaplanowała na I kwartał 2021 r. Ich zakończenie będzie uzależnione od sytuacji związanej z pandemią oraz funkcjonowaniem szpitali i laboratoriów" - czytamy także.

Według stanu na 30 listopada, grupa Scope Fluidics posiadała środki pieniężne w wysokości 27,5 mln zł.

"W okresie od początku roku do dnia publikacji raportu na konta spółek z grupy kapitałowej spółki wpłynęły kwoty zaliczek lub rozliczeń z umów o przyznanie dotacji w łącznej wysokości ok. 3,1 mln zł, w tym 2,4 mln zł na rzecz Bacteromic sp. z o.o. w ramach dotacji programu SME Horyzont 2020" - czytamy w materiale.

W listopadzie br. projekt realizowany przez Curiosity Diagnostics został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Rekomendowana przez NCBR maksymalna wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 7,5 mln zł.

We wrześniu br. spółka podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln euro, przypomniano.

"Aktualnie prowadzone są rozmowy mające na celu podpisanie umowy warrantowej określającej zasady objęcia przez bank warrantów subskrypcyjnych, których emisja będzie dokonywana w powiązaniu z wypłatą kolejnych transz finansowania" - podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)