"Następnie pomiędzy 1 Fama a kupującym zawarta zostanie umowa przeniesienia praw do nieruchomości wraz ze zrealizowaną inwestycją za łączną cenę ok. 110 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana w okresie II kwartał 2021 r. - IV kwartał 2022 r., podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)