PKN Orlen zakończył budowanie książki popytu i jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR, poinformowano.

Koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Będzie to również pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r., podkreślił Orlen.

Skierowana do inwestorów kwalifikowanych emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku kapitałowego. Zapisy na obligacje złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję, wynika z materiału.

"Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, pomimo tak niestabilnego dla rynku kapitałowego okresu, wywołanego pandemią COVID-19. Jest to dla nas wyraźny sygnał, świadczący o słuszności przyjętych kierunków rozwoju i podejmowanych przez PKN Orlen działań biznesowych. Potwierdzeniem tego jest również kurs naszych akcji, który od ogłoszenia nowej strategii wzrósł o blisko 20%, a od październikowego minimum o ponad 60%. Jesteśmy też dumni z faktu, że jako pierwsza firma w Europie Środkowej wyemitujemy obligacje oparte na ratingu ESG. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, postrzegając ten proces nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim szansy na dalszy, zrównoważony rozwój PKN Orlen. Zgodnie z naszą długoterminową strategią, realizujemy ambitne projekty, które umożliwią nam osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem, prowadzimy nowoczesny biznes, dlatego finansowanie inwestycji będzie opierać się m.in. na środkach pochodzących z emisji obligacji zrównoważonego rozwoju" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Koncern wyemituje na rynku polskim obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności. Emisja przeprowadzona będzie w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG. Poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI, zaznaczono także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)