"Na dzień sporządzenia niniejszego zaproszenia Ipopema 21 FIZAN posiada 26 633 277 akcji spółki reprezentujących 11,36% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 11,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w dokumencie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 9 grudnia, a termin zakończenia przyjmowania ofert to 15 grudnia. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych (nabycie oraz przeniesienie własności akcji nabywanych na Ipopema 21 FIZAN) to 22 grudnia.

Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 2,55 zł za jedną akcję nabywaną, podano także.

"Ipopema 21 FIZAN zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu. W przypadku zmiany ceny zakupu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego" - czytamy także.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)