Umowa przewiduje, iż Pekabex we współpracy z funduszem nabędą łącznie 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za łączną kwotę 12 250 000 euro. Umowa przewiduje, iż Pekabex nabędzie 76% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za kwotę 9 310 000 euro, a fundusz nabędzie 24% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za kwotę 2 940 000 euro, podano.

"Celem umowy jest wspólna realizacja przez emitenta i fundusz projektu, polegającego na rozwoju i maksymalizacji wartości potencjalnego celu przejęcia oraz jego podmiotów zależnych oraz osiągnięcie zysków z inwestycji. Emitent, jako profesjonalny podmiot, posiadający wiedzę dotyczącą branży prefabrykatów i wykonywania projektów budowlanych, będzie między innymi operacyjnie zarządzał potencjalnym celem przejęcia, a także rozwijał kompetencje potencjalnego celu przejęcia, dążąc do budowania jego pozycji na rynku niemieckim i maksymalizacji zysków ze wspólnej z funduszem inwestycji. Fundusz działać będzie jako mniejszościowy inwestor finansowy" - czytamy w komunikacie.

W umowie przewidziano zastrzeżone na korzyść funduszu standardowe dla tego typu umów warunki zawieszające realizacji inwestycji, od których spełnienia zależy przystąpienie funduszu do umowy sprzedaży udziałów w potencjalnym celu przejęcia, w szczególności satysfakcjonujące zapewnienia dotyczące wyników badania due diligence potencjalnego celu przejęcia, dostarczenie przez Pekabex szeregu oświadczeń, opinii prawnych i zobowiązań odnośnie przyszłej współpracy jak również podpisania niżej opisanych dokumentów, wskazano także.

Na czas trwania umowy Pekabex zobowiązał się do niezbywania i nieobciążania bez zgody funduszu, za wyjątkiem dozwolonego obciążenia przewidzianego w umowie, udziałów spółki w potencjalnym celu przejęcia. Równocześnie w przypadku zamiaru zbycia przez fundusz całości lub części posiadanych przez fundusz udziałów w potencjalnym celu przejęcia Pekabeksowi przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa ich nabycia, podsumowano.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)