Zatwierdzenie prospektu emisyjnego pozwoli spółce przenieść notowania jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz zmienić rynek notowań na praskiej Giełdzie Papierow Wartościowych z Free Market na Standard Market, podano.

"Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez AFM, a w bliskiej perspektywie debiut na rynkach głównych giełd warszawskiej i praskiej to kluczowy kamień milowy na drodze naszego rozwoju. Zbiega się on w czasie z wejściem spółki na polski rynek fotowoltaiczny. Przejście na rynki główne da możliwość szerszego inwestowania w nasze akcje inwestorom instytucjonalnym. Będziemy też bardziej zauważalni dla inwestorów detalicznych. W efekcie oczekujemy poprawy płynności. Aktywna i regularna komunikacja z rynkiem kapitałowym pozostaje dla nas priorytetem. Oczekujemy ponadto, że ostatnie zmiany w naszym ładzie korporacyjnym wpłyną na wzrost zaufania akcjonariuszy do firmy" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

W grudniu bieżącego roku Photon Energy powołał radę nadzorczą na czteroletnią kadencję. W ramach rady nadzorczej został również utworzony komitet audytu, przypomniano.

Spółka niezwłocznie zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na ww. rynków regulowanych i spodziewa się pierwszego notowania swoich walorów na początku stycznia 2021 r. Zmianom rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

"Polska jest dla nas rynkiem strategicznym ze względu na ponadprzeciętną perspektywę wzrostu, jedną z największych w skali całej Europy. Fotowoltaika konsekwentnie zyskuje na znaczeniu, jednak udział OZE w całym miksie energetycznym wciąż pozostaje relatywnie niewielki. Dzięki przeniesieniu naszych notowań na rynek główny będziemy mieć większy dostęp do kapitału, a inwestorzy kupujący nasze akcje włączą się w proces zielonej transformacji. Mając 12-letnie doświadczenie w branży, cieszymy się, że jesteśmy jej częścią, widząc jednocześnie perspektywę do kontynuacji wzrostu" - podsumował Hotar.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)