Forum Ekonomiczne od 1992 roku nieprzerwanie było organizowane w Krynicy Zdrój. W tym roku, ze względu na pandemię, Forum odbyło się w Karpaczu w woj. dolnośląskim.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Forum, w tym roku wygasła umowa z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój, a w prowadzonym postępowaniu przetargowym Krynica już odpadała.

Instytut Studiów Wschodnich, czyli organizator wydarzenia wystąpił zapytaniem ofertowym do: województwa wielkopolskiego, miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich; województwa dolnośląskiego, Miasta Karpacz; województwa małopolskiego, miasta i gminy uzdrowiskowej Krynica Zdrój oraz do województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem, na jakich warunkach partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości.

Reklama

"W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: województwa dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami; województwa małopolskiego z Krynicą Zdrój; województwa wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi; województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem. Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości" - wyjaśniono.

Jak poinformowano, komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów na którego czele stoi województwo dolnośląskie. W przypadku niepowodzenia negocjacji z województwem dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich deklaruje gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP, które zgłosiły bardzo atrakcyjną i profesjonalną ofertę - przekazano.

"Niestety, komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa Małopolskiego z Krynicą i województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń