"Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez Agencję prezentuje się następująco:

1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): 'BB', perspektywa negatywna

2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term IDR): 'B'

3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): 'BBB+(pol)', perspektywa negatywna

4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): 'F2(pol)'

5. Viability Rating (VR): 'bb'

6. Rating wsparcia (Support Rating): '5'

7. Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): 'No Floor'" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)