"Inwestycja w budowę instalacji do produkcji zielonego glikolu w Trzebini jest już zaawansowana w ponad 70% i przebiega zgodnie z planem. 30 tys. ton tego produktu rocznie zabezpieczy nasz rynek w 70%" - powiedział Obajtek podczas wideokonferencji.

Szef PKN Orlen podkreślił, że również zgodnie z planem w Trzebini powstanie w 2021 roku instalacja do produkcji wodoru, z którego 30% ma służyć do zasilania transportu zbiorowego (Orlen ma podpisane dwa listy intencyjne w tej sprawie).

"Wiem, że czasy są trudne, ale jako tak duży organizm musimy mieć szerszą perspektywę. Jesteśmy przygotowani do transformacji energetycznej, chcemy być beneficjentami środków na ten cel z nowej perspektywy unijnej" - dodał.

Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)