Zysk operacyjny wyniósł 12,94 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,36 mln zł w II kw. r.obr. 2020/2021 (kwiecień-wrzesień 2020) wobec 103,69 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale roku obrotowego, grupa kapitałowa emitenta osiągnęła z działalności kontynuowanej przychody w wysokości 104 356 tys. zł wobec kwoty 103 694 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwyższy procentowo wzrost sprzedaży grupa odnotowała na rynku rosyjskim. Natomiast najwyższy procentowo spadek sprzedaży nastąpił na rynku czeskim i słowackim oraz rumuńskim" - czytamy w raporcie.

W I-II kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 16,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 196,46 mln zł w porównaniu z 191 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 12,26 mln zł wobec 3,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)