"Nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 29 maja 2021 r. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie antymonopolowe prowadzone jest m.in. przeciwko spółce zależnej Fit Invest. Pod koniec czerwca 2018 r. Benefit Systems poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania "w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje". Wówczas spółka podała, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,53 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)