"W związku z wypowiedzeniem SHA przez AZ, nie powstają w stosunku do spółki roszczenia finansowe wykraczające poza zobowiązania związane z realizacją opcji put [...] Zarząd spółki nie widzi obecnie żadnych istotnych ryzyk, oprócz opisanych powyżej, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację finansową spółki na skutek wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.

Pomimo wypowiedzenia SHA, OT Logistics podtrzymuje zamiar nabycia 15,15% akcji LR po cenie wynikającej z opcji put. Wykonanie tej transakcji nie było możliwe w terminie wyznaczonym przez AZ tj. do 28 grudnia 2020 r. Spółka nadal jednak prowadzi intensywne działania w celu doprowadzenia do realizacji tej transakcji, co - według jej planów - powinno być możliwe do 31 marca 2021 r., podano także.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)