Struktura transakcji zakłada:

1. Płatność gotówkową dla sprzedającego w wysokości 2,11 mln zł.

2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia przez sprzedającego takiej samej liczby akcji serii J emitenta.

3. Podwyższenie kapitału w spółce o kwotę 690 tys. zł, podano.

"W efekcie przeprowadzenia transakcji, emitent posiadać będzie 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie spółki" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, nabywane przez Medinice udziały w spółce są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez Medinice udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły.

Przedwstępna umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi obejmującymi między innymi: przeprowadzenie procesu due dilligance z wynikiem satysfakcjonującym oraz uzyskania zgody rady nadzorczej Medinice na podpisanie umowy przyrzeczonej.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31.03.2021.

"Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji projektu" - czytamy dalej.

Medinice podał, że przeprowadzone w projekcie badania przedkliniczne na zwierzętach potwierdziły skuteczne zamknięcie uszka lewego przedsionka. Obecnie w projekcie prowadzone są badania kliniczne u ludzi.

Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, wyjaśniono.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)