"Zaproszenie K&K Herbal do negocjacji jest kontynuacją rozpoczętego jakiś czas temu przez Movie Games procesu przyspieszonego wprowadzenia do obrotu najatrakcyjniejszych spółek z naszej rodziny. Aktualnie proces ten przeprowadzają już Pixel Crow oraz Movie Games Mobile. Mamy w swoim portfolio o wiele więcej perspektywicznych spółek już teraz wzbudzających duże zainteresowanie inwestorów, na przykład True Games, Road Studio, Goat Gamez, Brave Lamb Studio, Mill Games. W związku z tym chcemy dać inwestorom możliwość zwielokrotnienia zysku poprzez uzyskanie rynkowej wyceny i płynności aktywów. Dla jednej z naszych spółek będzie to możliwe właśnie dzięki potencjalnemu połączeniu z K&K Herbal. Z pewnością nie będzie to spółka Movie Games Mobile, która jest w trakcie negocjacji połączenia ze spółką Infoscan S.A., natomiast będzie to bardzo interesujący podmiot o globalnym potencjale" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

W ramach negocjacji oba podmioty będą ustalać podstawowe parametry transakcji. W następnym etapie wynegocjowane warunki będą musiały uzyskać zgody korporacyjne, szczególnie od WZA K&K Herbal oraz spółki przejmowanej, podkreślono.

"Naszym zamiarem jest wynegocjowanie takich warunków, które będą korzystne dla obecnych akcjonariuszy K&K Herbal. Dzięki zmianie profilu działalności oraz wejściu w perspektywiczny rynek gamingowy spółka istotnie poprawi swoją sytuację oraz rozpocznie swego rodzaju drugie życie" - dodał doradca zarządu Movie Games Maciej Nowak.

Potencjalne wprowadzenie jednej ze spółek z rodziny Movie Games na rynek NewConnect poprzez przejęcie przez spółki K&K Herbal będzie już trzecim tego typu procesem przeprowadzonym przez Movie Games. 25 listopada spółka ogłosiła nabycie prawie 37% akcji spółki Patent Fund w celu wcześniejszego wprowadzenia do obrotu akcji studia Pixel Crow. 16 grudnia Movie Games Mobile poinformowało o zaproszeniu do negocjacji zarządu notowanej na tzw. małej giełdzie firmy telemedycznej Infoscan. Dzięki połączeniu również producent gier mobilnych zadebiutowałby na NewConnect z dużym wyprzedzeniem. Innymi spółkami z rodziny Movie Games, które planują zadebiutować na tym rynku są m.in. Road Studio, True Games, a także Mill Games. Docelowo na giełdę miałaby trafić również założona wspólnie z Robertem Lewandowskim spółka Goat Gamez.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)