"Obecnie uważamy, że możemy potencjalnie dostarczyć łącznie około dwóch miliardów dawek do końca 2021 r., co uwzględnia zaktualizowaną (liczbę) 6 dawek (z jednej fiolki)" - powiadomił BioNTech.