"W wyniku emisji akcji, z sukcesem pozyskaliśmy od inwestorów 1 mln zł, a grono naszych akcjonariuszy powiększyło się o 14 osób. Pieniądze te wykorzystamy m.in. na zabezpieczenie bieżących działań spółki, pokrycie kosztów dużych portów, nowe projekty oraz powiększenie zespołu. Biorąc po uwagę obecne koszty operacyjne i nie uwzględniając zysków ze sprzedaży portów, pozyskana z emisji kwota zabezpiecza sytuację finansową ConsoleWay na około dwa lata działalności" - powiedział prezes Grzegorz Misztal, cytowany w komunikacie.

ConsoleWay pracuje aktualnie nad portami gier "Train Station Renovation" na Xbox One oraz "Rover Mechanic Simulator" na Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4. W ramach potwierdzonych kontraktów na 2021 rok, spółka w nadchodzących miesiącach dostosuje także kilka innych gier do wymagań technicznych dostępnych na rynku konsol: "Thief Simulator 2" do Xbox One/PlayStation 4, "Ultimate Fishing Simulator 2" do Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4, "Uboat" do PlayStation 4 i Xbox One, "Builders of Egypt" do Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. ConsoleWay będzie portować gry także na konsole najnowszej generacji, czego przykładem jest "Mr. Prepper", wymieniono.

"Przed nami bardzo wymagający i intensywny czas. Jesteśmy skupieni zarówno na projektach, które już są potwierdzone, jak i dalszym rozwoju. Obecnie przygotowujemy porty dwóch gier z grupy PlayWay o najwyższych wishlistach na platformie Steam i dużym potencjale sprzedażowym, tzn. 'Builders of Egypt' oraz 'Mr. Prepper'. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i wysoka jakość realizacji portu obu produkcji na konsole, przełożą się na ich sukces. Aktualnie prowadzimy również rozmowy w zakresie pozyskania kolejnych, dużych tytułów. Naszym celem jest portowanie trzech do czterech większych produkcji i kilka mniejszych gier rocznie" - dodał Misztal.

ConsoleWay to spółka należąca do grupy Ultimate Games, która tworzy porty na konsole istniejącej generacji. W jej planach jest także pozyskiwanie nowych tytułów i dostosowywanie ich do wymagań takich platform, jak PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Istotnym elementem strategii studia jest bliska współpraca ze spółkami z Grupy PlayWay, polegająca na portowaniu największych tytułów z portfolio grupy.

(ISBnews)