Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 16,2 mln zł wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej. W IV kw. było to wstępnie 13,62 mln zł.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły wstępnie 54,26 mln zł w 2020 r. wobec 50,2 mln zł rok wcześniej. W IV kw. przychody wniosły wstępnie 31,57 mln zł.

Wartości prezentowane dla IV kwartału 2020 r. oraz całego 2020 r. stanowią szacunki sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy zarządu spółki i mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki spółki oraz grupy kapitałowej spółki za przedmiotowe okresy zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych i mogą różnić się, w ograniczonym stopniu, od prezentowanych w niniejszym raporcie szacunkowych wyników finansowych, podsumowano.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)