Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez ministerstwo, Lotos Exploration and Production Norge może otrzymać udział w 3 koncesjach: - 20% udziału w koncesji PL 1091 w bloku 15/5,6,8 (operatorem koncesji ma być Lundin Energy), - 50% udziału w koncesji PL 1098 w bloku 25/2,5 (operatorem koncesji ma być Sval Energi), - 30% udziału w koncesji PL 1099 w blokach 25/3, 26/1, 30/12, 31/10 (operatorem koncesji ma być Aker BP). Z kolei PGNiG Upstream Norway otrzymało ofertę objęcia udziałów w 4 koncesjach: - 22,2% udziału w koncesji PL 146 B w bloku 2/4 (operatorem koncesji ma być Aker BP), - 22% udziału w koncesji PL 1088 w blokach 1/3,6, 2/1,4 (operatorem koncesji ma być Aker BP), - 30% udziału w koncesji PL 1123 w bloku 6507/4,5 (operatorem koncesji ma być ConocoPhillips), - 11,9175% udziału w koncesji PL 1124 w bloku 6507/1,2,5 (operatorem koncesji ma być Aker BP). Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r. (ISBnews)