"Przedmiotem transakcji nabycia zawartych w wyniku realizacji wezwania w dniu 25 stycznia 2021 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 574 202 akcji spółki" - czytamy w komunikacie W listopadzie 2020 r. MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 702 127 akcji Private Equity Managers, stanowiących 49,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 15 zł za akcję. 18 stycznia br. cena w wezwaniu została podniesiona do 17,65 zł za jedną akcję. Private Equity Managers (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital S.A. w 2014 roku, jako podmiot dominujący w grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r. (ISBnews)