"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 64,5 tys. ton - wzrost o 5,2 tys. t (+9%) w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku ze względu na wyższą dyspozycyjność ciągu technologicznego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy przerób rudy, wzrost zawartości Cu i uzysku miedzi w Sierra Gorda" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 125,6 ton, tj. o 3,7 t (-3%) mniej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2019 roku z powodu mniejszej zawartości srebra w materiale wsadowym przerabianym w KGHM Polska Miedź.

Produkcja TPM wyniosła 14,4 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 8,6 tys. troz (-37%), przede wszystkim z uwagi na mniejszą ilość złota wyprodukowanego przez KGHM Polska Miedź oraz kopalnię Robinson, a także z uwagi na niższe zawartości metali szlachetnych w rudzie eksploatowanej w Zagłębiu Sudbury.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów, co oznacza spadek produkcji o 0,4 mln funtów (-31%) w relacji do grudnia 2019 r. z uwagi na niższą zawartość i uzysk molibdenu w Sierra Gorda.

W okresie styczeń-grudzień produkcja miedzi płatnej wyniosła 709,2 tys. ton wobec 701,6 tys. ton rok wcześniej.

"W 2020 roku zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku w zakresie produkcji miedzi w grupie kapitałowej o 1% oraz sprzedaży miedzi o 3%. Tym samym poziom produkcji miedzi w grupie kapitałowej nie odbiegał istotnie od założeń budżetu na 2020 rok. Produkcja srebra kształtowała się poniżej planowanych założeń na 2020 r. ze względu na niższą zawartość srebra w urobku eksploatowanym w KGHM Polska Miedź S.A. Natomiast plan w zakresie produkcji metali szlachetnych oraz sprzedaży molibdenu zrealizowano z nadwyżką" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)