Reklama

"Stawiamy na nowoczesny biznes, który pozwoli Grupie Orlen i polskiej gospodarce rozwijać się w sposób zrównoważony. Zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku jako pierwszy w Europie Środkowej koncern paliwowy. To ambitny cel, który wiemy jak zrealizować. W ciągu tej dekady zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które pozytywnie wpłyną na środowisko, a nam zapewnią pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Inwestycje biogazowe prowadzone przez Orlen Południe są właśnie jednym z elementów strategii Orlen2030. Realizacja tych projektów wzmocni kompetencje i pozycję rynkową spółki Orlen Południe, a to oznacza wzmocnienie całej Grupy Orlen" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Orlen Południe, który rozwija nową linię biznesową w obszarze produkcji biogazu, wcześniej przejął nowoczesną biogazownię rolniczą w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Natomiast w Głąbowie Orlen Południe nabył dwie działki o powierzchni 1,36 ha i 0,23 ha wraz z rozpoczętą budową biogazowni o mocy nie przekraczającej 1 MWe. Spółka zamierza zrealizować tę inwestycję z założeniem jej rozbudowy do ok. 3 MWe. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku. Ich wykonawcą będzie polska firma Proeko z Witaszyc. Produkowany w instalacji biometan mógłby być tłoczony do sieci gazowej w ilości ok. 7 mln m3 rocznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku, podkreślono.

"Realizacja naszego programu biogazowego, opierającego się na produkcji biogazu oczyszczonego do parametrów biometanu i wtłaczanego do sieci dystrybucyjnej, będzie miała duże znaczenie dla spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wytwarzany biometan będziemy również wykorzystywać do produkcji biowodoru. Orlen Południe w obu tych obszarach zamierza być pionierem na krajowym rynku" - dodał prezes Orlen Południe Marcin Rej.

Nieruchomości w Głąbowie są dobrze zlokalizowane z punktu widzenia dostępności substratów niezbędnych do produkcji biogazu. Zakup gruntów pod budowę własnej biogazowni stanowi kolejny krok w procesie tworzenia linii biznesowej Orlen Południe w obszarze produkcji biogazu. Zakłada on zarówno budowę nowych instalacji, jak też przejmowanie oraz modernizację istniejących obiektów. W Głąbowie powstanie pierwsza biogazownia wybudowana przez Orlen Południe, wynika także z materiału.

Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)