"Przedmiotem umowy jest zakup przez emitenta łącznie 99,975% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze 'Silesia' Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach [...], tj. zakupu: a) 38,946% udziałów w kapitale zakładowym PGS od EPH oraz 61,029% udziałów w kapitale zakładowym PGS od BDL; a także b) 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach" - czytamy w komunikacie.

Przedwstępna umowa zakupu PGS i MSE zawarta została 17 grudnia 2020 r.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)