"Zawarcie umowy ma skutek umowy warunkowej i zgodnie z jej postanowieniami udziały oraz prawa z nich wynikające przejdą ze sprzedającego na Columbus (skutek rozporządzający) w dacie spełnienia warunku zawieszającego (dalej: dzień przejścia udziałów), tj. wydania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji" - czytamy w komunikacie

Vortex prowadzi działalność w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez tworzenie przede wszystkim bezpiecznych i elastycznych rozwiązań handlowych maksymalizujących zyski wytwórców ze sprzedaży ich zielonej energii. Posiada zarówno certyfikowaną wiedzę z zakresu branży OZE jak i funkcjonalną wynikającą ze zdobytego doświadczenia.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)