Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited (lub inny podmiot z grupy kapitałowej emitenta z siedzibą w kraju, w którym uznawany i wykonywany jest Europejski Nakaz Zapłaty, na rzecz którego zostaną skutecznie przeniesione aktywa wspólnika o wartości stanowiącej co najmniej 90% łącznej wartości aktywów wspólnika), podano również.

Ponadto 2 lutego 2021 r. została podpisana umowa programowa pomiędzy emitentem, wspólnikiem, Bankiem Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski, Trigon Dom Maklerski, Trigon Investment Banking jako współorganizatorami programu, w związku z czym doszło do ustanowienia programu. Zgodnie z umową programową obligacje mogą być emitowane w ramach programu przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy programowej, podsumowano.

Ghelamco Poland działa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przez 29 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m2 powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim.

(ISBnews)