"Spółki zależne od emitenta: Gatid Investments sp. z o.o. oraz Tower Project sp. z o.o. zawarły, jako sprzedający, z jedną z wiodących sieci z branży spożywczej, umowy przedwstępne sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Warszawie (powierzchnia działki 5 760 m2) oraz powiecie piaseczyńskim (powierzchnia działki ok. 4 460 m2)" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umów przyrzeczonych planowane jest do 30 czerwca 2022 roku, podano również.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN i delikatesów internetowych deli2.pl. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)