"Przewidujemy podtrzymanie koncepcji wypłaty dywidendy na poziomie 3,5 zł na akcję za rok 2020" - powiedział Szewczak podczas wideokonferencji.

W 2020 r., z powodu pandemii koronawirusa, PKN Orlen wypłacił dywidendę na poziomie 1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, rok wcześniej było to 3,5 zł na akcję.

"Rozumiemy, że dywidenda jest ważna dla akcjonariuszy. Uczynimy wszystko, żeby wypłacić w tym roku zadeklarowaną kwotę 3,5 zł na akcję" - dodał.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)