Strata operacyjna wyniosła 2,93 mln euro wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął -997 tys. euro wobec 260 tys. euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,1 mln euro w IV kw. 2020 r. wobec 7,75 mln euro rok wcześniej.

W 2020 r. spółka miała 8,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,68 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,26 mln zł w porównaniu z 30,15 mln zł rok wcześniej.

"Photon Energy zamknął 2020 r. przychodami na poziomie 28,258 mln euro, co oznacza spadek rok do roku o 6,3%. Przychody ze sprzedaży technologii spadły rok do roku o 27,8%, na co wpływ miało wymagające otoczenie w związku z pandemią koronawirusa. Spółka odnotowała z kolei solidny wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 17,6%" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. EBITDA spółki wzrosła rok do roku o 3,2% do 8,195 mln euro, dzięki korzystnej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich rodzajach działalności.

"Zwiększone koszty finansowe związane z rozwojem portfela nowych projektów fotowoltaicznych wpłynęły na wygenerowanie straty EBIT w wysokości 0,116 mln euro w porównaniu z zyskiem w kwocie 1,147 mln euro w 2019 r. Model biznesowy spółki zakłada istotne finansowanie bankowe, a wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych kształtuje się na poziomie 80/20. Długoterminowe finansowanie (do 15 lat) jest dostosowane do cyklu życia elektrowni fotowoltaicznych, a wyższy poziom zadłużenia jest charakterystyczny dla branży, w której działa spółka" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6,72 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2020 r. Photon Energy uruchomił na Węgrzech w ramach własnego portfela elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 23 MWp, zapewniając im długoterminowe finansowanie, podczas gdy łączna moc w ramach segmentu O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji fotowoltaicznych) wzrosła o 34 MWp. W ub.r. rozpoczęto także budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o skali przemysłowej zlokalizowanych w Leeton, w Nowej Południowej Walii (Australia) o łącznej mocy 14,6 MWp, a na wyspie Lord Howe (także Australia) ukończono budowę hybrydowego systemu magazynowania energii słonecznej z wykorzystaniem baterii. Znaczący postęp osiągnięto również w pracach rozwojowych nad projektami na Węgrzech, w Rumunii i Polsce, gdzie spółka zwiększyła portfel przygotowywanych projektów elektrowni fotowoltaicznych do łącznej mocy ponad 200 MWp.

"Dzięki zdobytemu doświadczeniu stale rozszerzamy nasze możliwości, łącząc zasoby i know-how w obszarze fotowoltaiki, magazynowania energii, a także technologii oczyszczania wody, celem zaoferowania kompleksowych i elastycznych usług. W 2020 r. ugruntowaliśmy naszą działalność i cieszymy się z szans biznesowych, które przyniesie 2021 r." - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)