"Uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z warunków zawieszających dla finalizacji zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku przez PGE i Ørsted" - czytamy w komunikacie.

10 lutego br. PGE i Ørsted podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki utworzenia joint ventures, których celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. Ørsted obejmie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym stanowiące 50% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dwóch spółek projektowych za równowartość 657 mln zł. Finalizacja transakcji przewidziana jest na I kwartał 2021 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)