Zysk operacyjny wyniósł 10,92 mln zł wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"To kolejny kwartał, w którym mimo trudnego otoczenia rynkowego notujemy bardzo dobre wyniki. Dzięki między innymi stałej optymalizacji procesów, obniżaniu zadłużenia odnotowaliśmy znacznie lepszą rok do roku zyskowność na wszystkich poziomach. Krok po kroku realizujemy założenia strategii biznesowej ogłoszonej w II połowie 2020. Wierzymy, że koncentracja na dalszej dywersyfikacji i intensyfikacji sprzedaży zagranicznej pozwolą nam na stabilne przejście przez pandemię i dalszy rozwój firmy" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,86 mln zł w III kw. 2020/2021 wobec 103,44 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale roku obrotowego, Grupa Kapitałowa Mercor S.A. osiągnęła z działalności kontynuowanej przychody w wysokości 96 862 tys. zł wobec kwoty 103 444 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwyższe procentowo wzrosty sprzedaży grupa odnotowała na rynku rosyjskim i hiszpańskim, oraz małym kwotowo rynku ukraińskim. Spadki sprzedaży odnotowane zostały na rynku polskim, węgierskim, rumuńskim jak również czeskim i słowackim. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł w trzecim kwartale 13 960 tys. zł w porównaniu do 12 304 tys. zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 13%. Zysk na działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 10 919 tys. zł co oznacza wzrost o 11% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Z kolei zysk netto, jaki w trzecim kwartale wypracowała Grupa Mercor S.A. na działalności kontynuowanej wyniósł 8 792 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on 6 965 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. roku obrotowego spółka miała 24,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 293,32 mln zł w porównaniu z 294,44 mln zł rok wcześniej.

Grupa od kwietnia do grudnia 2020 odnotowała podobne poziomy sprzedaży rok do roku zarówno w Polsce, jak i za granicą (odpowiednio 148,7 mln zł i 144,6 mln zł). Na koniec trzeciego kwartału udział eksportu w łącznych przychodach wynosi 49%.

Grupa w samym trzecim kwartale 2020/21 odnotowała wzrosty sprzedaży na dwóch największych rynkach działalności poza Polską: w Rosji (+17% r/r) i Hiszpanii (+21%) oraz na Ukrainie, niewielkim rynku w skali działania spółki. W pozostałych krajach, w których są spółki zależne, Grupa odnotowała spadki sprzedaży: w Czechach i Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii.

Grupa obniżyła koszty operacyjne w III kwartale o ponad 8% r/r w wyniku dalszej optymalizacji procesów. Grupa utrzymuje niski poziom zadłużenia, ma dobrą płynność, stabilną sytuację finansową. Stan środków pieniężnych wynosił 27,3 mln zł przy zadłużeniu z tytułu kredytów na poziomie 65,8 mln zł, podano także.

"Grupa realizuje założenia opublikowanej w sierpniu 2020 r. strategii, w tym pracuje nad intensyfikacją eksportu i rozwojem produktów. Jedną ze strategicznych inwestycji w tym kierunku jest płyta przeciwpożarowa mcr Silboard - w zakładzie koło Płocka trwa testowa produkcja płyty o dużych rozmiarach i finalizacja prac nad nową linią. Zarejestrowana w październiku 2020 brytyjska spółka zależna docelowo ma wspierać sprzedaż produktów Grupy ze wszystkich pionów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wzmocnienie sprzedaży eksportowej mają stanowić także wyroby spółki zależnej DFM Doors odpowiedzialnej za badania i rozwój oraz produkcję drzwi i bram ppoż. Spółka finalizuje modernizację linii pozwalającej na podwojenie produkcji w zakładzie DFM w Opolu" - czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 17,92 mln zł wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)