"Spółki z naszej grupy cały czas pracują nad ewentualnymi przejęciami zarówno w segmencie budowlanym, jak i przemysłowym. Przede wszystkim szukamy firm z tych segmentów, które uzupełniają nas produktowo. Są to jednak mniejsze spółki i z pewnością nie w takiej skali, jak Atrem czy Projprzem" - powiedział ISBnews prezes Rafał Jerzy.

Jednym z założeń GK Immobile jest rozwój poprzez akwizycje, w których przeprowadzaniu ma już sukcesy. Grupa przejęła w ostatnich latach dwie spółki giełdowe - PJP Makrum (jako Projprzem) oraz Atrem, które od tego czasu znacząco poprawiły wyniki.

Grupa kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 roku (początkowo jako Makrum). Działa w takich branżach, jak przemysł, budownictwo przemysłowe, automatyka i elektroenergetyka, deweloping oraz hotelarstwo.

Marek Knitter

(ISBnews)