"Jednocześnie zarząd spółki wniósł o podzielenie zysku netto w kwocie 24 164 tys. zł osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2019/2020 zakończony dnia 30 września 2020 roku w następujący sposób: kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja w sprawie pozostawienia całości wypracowanego zysku w spółce wiąże się z planami rozwojowymi Grupy Sygnity, a także uwarunkowaniami wynikającymi z umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku, podano także.

Reklama

"Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w części na utworzony kapitał rezerwowy, a w części na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję dotyczącą utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019/2020 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy dalej.

Sygnity odnotowało 29,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020) wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 wyniósł 24,16 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)