"Nasz aktualny backlog wykazuje bardzo ładną dynamikę i na tej podstawie jesteśmy optymistami w kwestii bieżącego roku. Outlook na 2021 jest więc optymistyczny. Obecne konsensusy analityczne to dobre odzwierciedlenie tego, co widzimy. Skupiamy się na długofalowym wzroście, aby utrzymać dynamikę spółki wzrostowej i pozytywnie zaskakiwać. Chcemy wzmocnić wzrost organiczny akwizycjami, które mają wygenerować synergie i cross selling" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.

Portfel zamówień Grupy Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 165 mln euro. Według słów prezesa Asseco SEE, potencjalne ryzyka biznesowe wynikają głównie z wielowymiarowych konsekwencji pandemii.

"We wszystkich liniach spodziewamy się wzrostów. Widzimy wielki potencjał w rozwiązaniach dedykowanych i możliwości podnoszenia ich rentowności. Chcemy zwiększać udziały w rynku wszędzie tam gdzie jesteśmy. Nastawiamy się ponadto na powolne przeprofilowanie na model subskrypcyjny w obszarach, gdzie rozwiązania mają potencjał do umieszczenia w chmurze" - dodał prezes.

Jeleński podkreślił także plan dalszych inwestycji w rynki międzynarodowe.

"Finansuje się to już samo i patrzymy dalej. Oportunistycznie będziemy reagować tam, gdzie będzie możliwość transakcyjna, a systemowo planujemy aktywność na takich rynkach, jak Włochy, Egipt, Etiopia, azjatyckie dawne republiki radzieckie" - wymienił prezes.

Zaznaczył, że bardzo ważny jest plan rozwoju poprzez akwizycje, szczególnie w obszarach rozwiązań dedykowanych i płatności.

"Jak dobrze pójdzie, będziemy świadkami kilku fajnych transakcji we wszystkich segmentach działalności, co powinno zdecydowanie zwiększyć udziały rynkowe i wzmocnić dźwignie rozwoju" - podsumował Jeleński.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)