Zysk operacyjny wyniósł 68,92 mln zł wobec 31,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 473,98 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 416,46 mln zł rok wcześniej.

"'Grupa Comarch wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 89 126 tys. zł, wyższej o 36 898 tys. zł, tj. o 70,6% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność działalności Grupy Comarch w czwartym kwartale 2020 roku była wyższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2020 r. spółka miała 118,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 104,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1536,44 mln zł w porównaniu z 1437,42 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. Grupa Comarch wypracowała zysk EBITDA o wartości 271 902 tys. zł, wyższej o 43 590 tys. zł, tj. o 19,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

"W okresie trwania epidemii, tj. w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, nie wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży oferowanych przez spółkę usług oraz produktów. Na działalność operacyjną Grupy Comarch i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach wpływ będą miały czynniki takie jak czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne kraje, jak również występująca w związku z pandemią zmienność kursów walutowych" - czytamy dalej.

W okresie czterech kwartałów 2020 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 1,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 462 osób, tj. o 114 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2020 r. wyniósł 99,32 mln zł wobec 57,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)