Zysk operacyjny wyniósł 7,34 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,07 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 44,79 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,2 mln zł w porównaniu z 140,66 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wzrosła o 91% do 23,8 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 278% do 15,5 mln zł w 2020 roku.

"Rok 2020 zamykamy mocnym akcentem. Był on dla nas bardzo udany, choć trudny i pełen wyzwań, ze względu na pandemię. Lockdown przyśpieszył transformację cyfrową gospodarki i wymusił na wielu biznesach bardzo szybką adaptację do nowych warunków. To stworzyło dodatkowy popyt na nasze usługi i rozwiązania, które bardzo dobrze odpowiadają na obecne potrzeby rynku, gdzie zdalna obsługa klienta stała się normą. Dość szybko udało nam się dostosować do nowej rzeczywistości bez utraty produktywności czy jakości pracy, głownie z uwagi na fakt, że nasz biznes oparty jest na kompetencjach, wiedzy ludzi i jest w dość łatwy sposób możliwy do realizacji zdalnie. Z tego też względu nasze prognozy na ten rok i kolejne lata wyglądają obiecująco. Chcemy się nadal dynamicznie rozwijać, szybciej niż zakładają prognozy dla rynku IT, mówiące o średniorocznym wzroście o ok. 8%" - powiedział członek zarządu Ailleron Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż eksportowa Grupy Ailleron wzrosła r/r o 16% do blisko 68 mln zł. Jest to konsekwencją rosnącego udziału biznesu Software Services, który jest w 100% biznesem eksportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (Livebank), RBT (Ringback Tones) czy SOR (Steering of roaming), podano w komunikacie.

"W 2021 roku głównym kierunkiem naszego rozwoju będzie zagranica, chcemy utrzymać trend wzrostu sprzedaży eksportowej. Wdrażamy nasze rozwiązania już w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach. W tym roku chcemy mocniej postawić na ekspansję w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Rozwijamy też działalność w Stanach Zjednoczonych, realizując bardzo ciekawe kontrakty i chcemy tam nadal zwiększać swój udział" - powiedział też Król.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2,63 mln zł wobec 6,16 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)