"W przetargu wpłynęło sześć ofert, z których aż cztery zostały odrzucone. Wśród nich była też najtańsza, tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi, opiewająca na kwotę 318,49 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dokonana przez GDDKiA weryfikacja materiałów wskazała, że oferta Kolin Insaat nie uwzględniała wszystkich elementów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności w kwestii dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz warunków gruntowo-wodnych zawartych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Oferty trzech pozostałych firm zostały odrzucone, ponieważ wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

"Najkorzystniejszą ofertą okazała się więc przedstawiona przez Budimex, o wartości 325,98 mln zł. Była druga pod względem ceny i spełniała wszystkie warunki pozostałe warunki. Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończy kontrolę postępowania przetargowego z wynikiem pozytywnym, to podpisanie umowy planujemy w II kwartale tego roku" - czytamy dalej.

Fragment S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód będzie miał 9 km długości i ominie miasto od zachodu, wyprowadzając tym samy tranzyt na osi północ - południe poza Bielsk Podlaski. Wybudowane zostaną dwa węzły (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód) wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do podłączenia z istniejącą drogą krajową nr 19. Zaplanowano też Obwód Utrzymania Drogowego. W ramach zadania wybudowanych zostanie siedem wiaduktów, dwa przejścia dla zwierząt oraz siedem przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów).

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na III/IV kw. 2022 r. Budowa zaplanowana jest na lata 2022-2024, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)